This post is also available in: العربية (ערבית)

הנהלה:

פרופ' רוזה אזהרי– נשיאת המכללה

פרופ' תמר רז נחום – רקטורית המכללה

ד"ר רפי אבירם – סגן נשיאה ומנכ"ל המכללה

ראשי מחלקות ויחידות סגל אקדמי:

פרופ' אלון דומניס – ראש התכנית לתואר שני ביזמות טכנולוגית

פרופ' דבי שלו  – ראש המחלקה להנדסה פרמצבטית

פרופ' היתם קאסם – ראש המחלקה להנדסת מכונות

פרופ' יעקב אקסמן – ראש התכנית לתואר שני בהנדסת תוכנה

ד"ר איתי פורמן – ראש היחידה לפיסיקה

ד"ר אליסון פיש כץ – ראש היחידה לאנגלית

ד"ר אמיר שמר – מ"מ ראש המחלקה ללימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

ד"ר אריאל שורץ – דיקן הסטודנטים

ד"ר גבריאל דוד פינטו – ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

ד"ר דורון אזולאי – יו"ר ועדת מחקר

ד"ר ויטלי חסלבסקי –  יו"ר ועדת משמעת

ד"ר חגית לסט – ראש היחידה למתמטיקה

ד"ר יהודה חסין  – ראש המחלקה להנדסת תוכנה

ד"ר מחמוד ספדי – ממונה מוסדי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

ד"ר איימן אבו עמאר – אחראי אקדמי מכינות קדם אקדמיות

ד"ר רוני הורביץ – יו"ר ועדת הוראה

ד"ר רקפת אופק אלמוג – ראש המחלקה להנדסת חומרים

מחלקות ויחידות המכללה:

המחלקה להנדסת חומרים:

ד"ר רקפת אופק אלמוג- ראש המחלקה

פרופ' איתן מנור

ד"ר יעל לצטר 

ד"ר ברברה קזנסקי טראובין

מר מאיר רזווג

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה:

ד"ר אמיר שמר- מ"מ ראש המחלקה

ד"ר אריאל שורץ

ד"ר דורון בן צבי

ד"ר יוסי דנן

ד"ר ערן גור

גב' טטיאנה רוזנפלד

המחלקה להנדסת מכונות:

פרופ' היתם קאסם- ראש המחלקה

ד"ר ויטלי חסלבסקי

ד"ר מחמוד ספדי

ד"ר משה זילברמן

ד"ר פנחס דורון

גב' אסנת ענבל

המחלקה להנדסה פרמצבטית:

פרופ' דבי שלו- ראש המחלקה

ד"ר איימן אבו עמאר

ד"ר טלי תבור ראם 

ד"ר תמר גילון

מר אהרון בסקין

המחלקה להנדסת תוכנה:

ד"ר יהודה חסין- ראש המחלקה

פרופ' יעקב אקסמן

פרופ' רחל בן אליהו זהרי

ד"ר מרים אללוף

ד"ר צור לוריא

ד"ר שמרית צור דוד

ד"ר אסף שפנייר

ד"ר נועה כהן

מר אלי אנגלברג

גב' מיכל גולדשטיין

גב' תמר באש

מר שי תבור

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול:

ד"ר גבי פינטו-ראש המחלקה

פרופ' אלון דומניס

ד"ר בנימין ברסקי

ד"ר גיא קשי

ד"ר קובי ענבר

ד"ר רוני הורביץ

ד"ר אינסה אינבינדר

ד"ר דוד אבישי

ד"ר פיני דוידוב

ד"ר רוני ויצמן

גב' טוויטו לואיז

היחידה לאנגלית:

ד"ר אליסון פיש כץ – ראש היחידה

ד"ר דניאל פורטמן

גב' חנה לנדיס

היחידה לכימיה:

ד"ר רות ספז- ראש היחידה

פרופ' תמר רז נחום

ד"ר נח טרייטל

היחידה למתמטיקה:

ד"ר חגית לסט- ראש היחידה

ד"ר אלכס איזנברג

ד"ר אושרית אוברוצקי

ד"ר ביאנה שטיינבוך

ד"ר דידיה ברכץ

ד"ר מרים בנק

מר אבי לוי

גב' גלי טפליה

היחידה לפיסיקה:

ד"ר איתי פורמן – ראש היחידה

ד"ר דורון אזולאי

מר אשר קרביץ

המכינה הקדם אקדמית:

ד"ר איימן אבו עמאר – ראש המכינה

ד"ר אביב כהנא

גב' טל פנחסי

גב' רבקה יובל

ראשי מחלקות ומנהלים סגל מנהלי:

גב' אור חוסקי – ראש מדור קשרי אקדמיה קהילה ורווחת הסטודנט

גב' אורית רוטפלד – מנהלת היחידה ללימודי המשך

גב' אורלי הרמן גרונוולד – מנהלת שיווק ודוברות

מר אייל קורן – יועץ המכללה וראש מדור קידום הסטודנט

גב' ג'ודי סרברו – מנהלת פיתוח משאבים

גב' הדר דר – ראש המנהל האקדמי

גב' טל שריג – ראש הפיתוח האקדמי

מר יאיר נווה – סמנכ"ל מערכות מידע ומחשוב

מר יצחק דניאל – סמנכ"ל כספים

מר מיכאל מזרחי – מנהל הרשות למחקר, יזמות וחדשנות

גב' נעמה לינצר בלום – מנהלת המכינות הקדם-אקדמיות

גב' עדי סיסו יורן – מנהלת דיקנט הסטודנטים

גב' ענבל אליהו – מנהלת רכש ומכרזים

גב' ענת חן – מנהלת משאבי אנוש

מר שלום לוסקי – מנהל אחזקה

גב' שרון מויאל – מנהלת מרכז יעוץ ורישום

גב' שרית יזדי – מנהלת לשכת הנשיאה, המנכ"ל והרקטורית

גב' שרית צוק – ראש מדור פיתוח קריירה ובוגרים

 

 

 

קרא עוד