This post is also available in: العربية (ערבית)

הנהלה:

פרופ' תמר רז נחום – נשיאת המכללה

עו"ד עמית פרסיקו – סגן נשיאה ומנכ"ל המכללה

מר גידי עציון – סגן נשיאה לחדשנות וקשרי חוץ

רו"ח איציק דניאל – סמנכ"ל כספים

ראשי מחלקות ויחידות סגל אקדמי:

ד"ר איימן אבו עמאר – אחראי אקדמי מכינות קדם אקדמיות

ד"ר רקפת אופק אלמוג – ראש המחלקה להנדסת חומרים

פרופ' רחל בן אליהו זהרי – דקנית בית הספר להנדסת תוכנה ומדעי המחשב

ד"ר ערן גור – ראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

ד"ר ניסים הראל – ראש המחלקה להנדסת תוכנה

ד"ר נועה כהן – ראש המחלקה למדעי המחשב

ד"ר חגית לסט – ראש היחידה למתמטיקה

ד"ר מחמוד ספדי – ממונה מוסדי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

ד"ר קובי ענבר – ראש התכנית לתואר שני ביזמות טכנולוגית

ד"ר רות ספז – ראש היחידה לכימיה

ד"ר איתי פורמן – ראש היחידה לפיזיקה

ד"ר גבריאל דוד פינטו – ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

ד"ר אליסון פיש כץ – ראש היחידה לשפות וקורסים כלליים

פרופ' היתם קאסם – ראש המחלקה להנדסת מכונות

ד"ר טלי תבור ראם – ראש המחלקה להנדסה פרמצבטית

ד"ר אסף שפנייר – ראש התכנית לתואר שני בהנדסת תוכנה

מחלקות ויחידות המכללה:

המחלקה להנדסת חומרים:

ד"ר רקפת אופק אלמוג – ראש המחלקה

ד"ר רות ספז – ראש היחידה לכימיה

ד"ר נח טרייטל

ד"ר ברברה קזנסקי טראובין

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה:

ד"ר ערן גור – ראש המחלקה

ד"ר יוסי דנן

ד"ר אמיר שמר

ד"ר אריאל שורץ

המחלקה להנדסת מכונות:

פרופ' היתם קאסם – ראש המחלקה

ד"ר פנחס דורון

ד"ר משה זילברמן

ד"ר ויטלי חסלבסקי

ד"ר מחמוד ספדי

המחלקה להנדסה פרמצבטית:

ד"ר טלי תבור ראם – ראש המחלקה

ד"ר איימן אבו עמאר – אחראי אקדמי מכינות קדם אקדמיות

ד"ר תמר גילון

פרופ' דבי שלו

בית הספר להנדסת תוכנה:

תוכנה תואר ראשון

פרופ' רחל בן אליהו זהרי – דקנית בית הספר להנדסת תוכנה ומדעי המחשב

ד"ר ניסים הראל – ראש המחלקה להנדסת תוכנה

ד"ר מרים אללוף

ד"ר אלי אנגלברג

ד"ר אברהם בן ארויה

ד"ר בוריס גורליק

ד"ר יהודה חסין 

ד"ר נועה כהן – ראש המחלקה למדעי המחשב

ד"ר צור לוריא

ד"ר שמרית צור דוד

ד"ר אסף שפנייר – ראש התכנית לתואר שני בהנדסת תוכנה

תוכנה תואר שני

ד"ר אסף שפנייר– ראש התכנית לתואר שני בהנדסת תוכנה

פרופ' רחל בן אליהו זהרי – דקנית בית הספר להנדסת תוכנה ומדעי המחשב

ד"ר מרים אללוף

ד"ר אלי אנגלברג

ד"ר אברהם בן ארויה

ד"ר יהודה חסין 

ד"ר נועה כהן – ראש המחלקה למדעי המחשב

ד"ר צור לוריא

ד"ר שמרית צור דוד

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול:

ד"ר גבי פינטו – ראש המחלקה

ד"ר קובי ענבר – ראש התכנית לתואר שני ביזמות טכנולוגית

ד"ר דוד אבישי

ד"ר אינסה אינבינדר

ד"ר בנימין ברסקי

ד"ר פיני דוידוב

פרופ' אלון דומניס

ד"ר רוני הורביץ

ד"ר רוני ויצמן

ד"ר גיא קשי

המחלקה להנדסה אזרחית:

פרופ' פרוסטיג יהושע – ראש המחלקה להנדסה אזרחית

ד"ר יעל לצטר

היחידה לשפות וקורסים כלליים:

ד"ר אליסון פיש כץ – ראש היחידה לשפות וקורסים כלליים

ד"ר דניאל פורטמן

היחידה למתמטיקה:

ד"ר חגית לסט – ראש היחידה למתמטיקה

ד"ר אושרית אוברוצקי

ד"ר דידיה ברכץ

ד"ר עדי ירדן

ד"ר ביאנה שטיינבוך

היחידה לפיזיקה:

ד"ר איתי פורמן – ראש היחידה לפיזיקה

ד"ר דורון אזולאי

ד"ר יעל הילמן

המכינה הקדם אקדמית:

ד"ר איימן אבו עמאר – ראש המכינה

גב' רבקה יובל

ד"ר אביב כהנא

גב' טל פנחסי

ראשי מחלקות ומנהלים סגל מנהלי:

גב' ענבל אליהו – מנהלת תפעול ותשתיות

גב' אורית לביאן – מנהלת רכש ומכרזים

רו"ח איציק דניאל – סמנכ"ל כספים

גב' מורן בראשי – ראש מדור מעונות הסטודנטים

גב' הדר דר – ראש המנהל האקדמי

גב' ענת חן – מנהלת משאבי אנוש

גב' שרית יזדי – מנהלת הלשכה

מר שלום לוסקי – מנהל אחזקה

גב' ארנה מגדסי רומנוב – מנהלת המכינות הקדם-אקדמיות

גב' שרון מויאל – יועצת הנשיאה לניתוח נתונים ומידע

מר אורי פז – מנהל שיווק ודוברות

מר יאיר נווה – סמנכ"ל מערכות מידע ומחשוב

מר אייל קורן – מנהל דיקנט הסטודנטים

גב' ג'ודי סרברו – מנהלת פיתוח משאבים

גב' מיכל עולי – ראש מדור קשרי אקדמיה קהילה ורווחת הסטודנט

גב' דבורית פריד שם טוב – מנהלת מרכז יעוץ ורישום

גב' מעיין מיוחס  – יועצת המכללה וראש מדור קידום הסטודנט

גב' טל שריג – ראש הפיתוח האקדמי

גב' מעיין שפטר – מנהלת היחידה ללימודי המשך

קרא עוד