This post is also available in: العربية (ערבית)

הנהלה:

פרופ' רוזה אזהרי – נשיאת המכללה

פרופ' קנת הוכברג – רקטור המכללה

עו"ד עמית פרסיקו – סגן נשיאה ומנכ"ל המכללה

מר גידי עציון – סגן נשיאה לחדשנות ופיתוח אסטרטגי

רו"ח איציק דניאל – סמנכ"ל כספים

ראשי מחלקות ויחידות סגל אקדמי:

ד"ר איימן אבו עמאר – אחראי אקדמי מכינות קדם אקדמיות

ד"ר רקפת אופק אלמוג – ראש המחלקה להנדסת חומרים

ד"ר דורון אזולאי – יו"ר ועדת מחקר

ד"ר מרים אללוף – ראש המחלקה להנדסת תוכנה

ד"ר ערן גור – ראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

ד"ר רוני הורביץ – יו"ר ועדת הוראה

ד"ר יהודה חסין  – מ"מ דיקן בית הספר להנדסת תוכנה ומדעי המחשב

ד"ר ויטלי חסלבסקי –  יו"ר ועדת משמעת

ד"ר חגית לסט – ראש היחידה למתמטיקה

ד"ר מחמוד ספדי – ממונה מוסדי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

ד"ר קובי ענבר – ראש התכנית לתואר שני ביזמות טכנולוגית

ד"ר רות ספז – ראש היחידה לכימיה

ד"ר איתי פורמן – ראש היחידה לפיסיקה

ד"ר גבריאל דוד פינטו – ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

ד"ר אליסון פיש כץ – ראש היחידה לשפות וקורסים כלליים

פרופ' היתם קאסם – ראש המחלקה להנדסת מכונות

ד"ר טלי תבור ראם – ראש המחלקה להנדסה פרמצבטית

ד"ר אריאל שורץ – דיקן הסטודנטים

ד"ר אסף שפנייר – ראש התכנית לתואר שני בהנדסת תוכנה

מחלקות ויחידות המכללה:

המחלקה להנדסת חומרים:

ד"ר רקפת אופק אלמוג – ראש המחלקה

ד"ר דורון אזולאי

ד"ר נח טרייטל

ד"ר יעל לצטר 

ד"ר רות ספז

ד"ר איתי פורמן

ד"ר ברברה קזנסקי טראובין

מר אשר קרביץ

מר מאיר רזווג

פרופ' תמר רז נחום

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה:

ד"ר ערן גור – ראש המחלקה

ד"ר יוסי דנן

גב' טטיאנה רוזנפלד

ד"ר אמיר שמר

ד"ר אריאל שורץ

המחלקה להנדסת מכונות:

פרופ' היתם קאסם- ראש המחלקה

ד"ר ויטלי חסלבסקי

ד"ר מחמוד ספדי

ד"ר משה זילברמן

ד"ר פנחס דורון

גב' אסנת ענבל

המחלקה להנדסה פרמצבטית:

ד"ר טלי תבור ראם – ראש המחלקה

ד"ר איימן אבו עמאר

מר אהרון בסקין

ד"ר תמר גילון

פרופ' דבי שלו

בית הספר להנדסת תוכנה:

תוכנה תואר ראשון

ד"ר יהודה חסין  – מ"מ דיקן בית הספר להנדסת תוכנה ומדעי המחשב

פרופ' רחל בן אליהו זהרי – דקנית בית הספר להנדסת תוכנה ומדעי המחשב – בשנת שבתון

ד"ר מרים אללוף – ראש המחלקה להנדסת תוכנה

ד"ר אלי אנגלברג

ד"ר נועה כהן

ד"ר צור לוריא

ד"ר שמרית צור דוד

ד"ר אסף שפנייר – ראש התכנית לתואר שני בהנדסת תוכנה

ד"ר אברהם בן ארויה

גב' תמר באש

גב' מיכל גולדשטיין

מר שי תבור

תוכנה תואר שני

ד"ר אסף שפנייר– ראש התכנית לתואר שני בהנדסת תוכנה

ד"ר צור לוריא

פרופ' רחל בן אליהו זהרי – דקנית בית הספר להנדסת תוכנה ומדעי המחשב

ד"ר מרים אללוף – ראש המחלקה להנדסת תוכנה

ד"ר יהודה חסין 

ד"ר אלי אנגלברג

ד"ר נועה כהן

ד"ר שמרית צור דוד

ד"ר אברהם בן ארויה

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול:

ד"ר גבי פינטו – ראש המחלקה

ד"ר קובי ענבר – ראש התכנית לתואר שני ביזמות טכנולוגית

ד"ר דוד אבישי

ד"ר אינסה אינבינדר

ד"ר בנימין ברסקי

ד"ר פיני דוידוב

פרופ' אלון דומניס

ד"ר רוני הורביץ

ד"ר רוני ויצמן

גב' טוויטו לואיז

ד"ר גיא קשי

היחידה לשפות וקורסים כלליים:

ד"ר אליסון פיש כץ – ראש היחידה

ד"ר דניאל פורטמן

ד"ר חנה לנדיס

מר דן קדם

היחידה למתמטיקה:

ד"ר חגית לסט – ראש היחידה

ד"ר אלכס איזנברג

ד"ר אושרית אוברוצקי

ד"ר דידיה ברכץ

גב' גלי טפליה

מר אבי לוי

ד"ר מוריה סגרון

ד"ר ביאנה שטיינבוך

היחידה לפיסיקה:

ד"ר איתי פורמן – ראש היחידה

ד"ר דורון אזולאי

מר אשר קרביץ

המכינה הקדם אקדמית:

ד"ר איימן אבו עמאר – ראש המכינה

גב' רבקה יובל

ד"ר אביב כהנא

גב' טל פנחסי

ראשי מחלקות ומנהלים סגל מנהלי:

גב' ענבל אליהו – מנהלת תפעול ותשתיות

גב' אורית לביאן– מנהלת רכש ומכרזים

מר יצחק דניאל – סמנכ"ל כספים

גב' הדר דר – ראש המנהל האקדמי

גב' אורלי הרמן גרונוולד – מנהלת שיווק ודוברות

גב' ענת חן – מנהלת משאבי אנוש

גב' שרית יזדי – מנהלת הלשכה

מר שלום לוסקי – מנהל אחזקה

גב' ארנה מגדסי רומנוב – מנהלת המכינות הקדם-אקדמיות

גב' שרון מויאל – מנהלת מרכז יעוץ ורישום

מר יאיר נווה – סמנכ"ל מערכות מידע ומחשוב

מר אייל קורן– מנהל דיקנט הסטודנטים

גב' ג'ודי סרברו – מנהלת פיתוח משאבים

גב' מיכל עולי – ראש מדור קשרי אקדמיה קהילה ורווחת הסטודנט

גב' דבורית פריד שם טוב – ראש מדור פיתוח קריירה ובוגרים

גב' אורית רוטפלד – מנהלת היחידה ללימודי המשך

גב' מעיין מיוחס  – יועצת המכללה וראש מדור קידום הסטודנט

גב' טל שריג – ראש הפיתוח האקדמי

קרא עוד