עזריאלי מכללה להנדסה

בואו להיות מהנדסים!

ד"ר מרים אללוף

מנהלת אקדמית - מכיונת קדם אקדמיות

 כהכנה למועמדים לקראת לימודי הנדסה לתואר ראשון, מקיימת עזריאלי – מכללה אקדמית ללימודי הנדסה בירושלים 5 מסלולי מכינה קדם אקדמית באישור ובפיקוח מל"ג ומשרד הביטחון:

מכינה קדם אקדמית – שנתית
מכינה סמסטריאלית במתמטיקה, מסלול בוקר
מכינה מורחבת במתמטיקה

 המכינות הקדם אקדמיות הייעודיות ללימודי הנדסה

המכינות מהוות מסלול קבלה נוסף ללימודי הנדסה לתואר ראשון לכל אחת ממחלקות הלימוד במכללה. הצוות האקדמי במכינה מורכב ממרצים מנוסים הנבחרים באופן מוקפד ומכירים לעומק את הדרישות האקדמיות במכללה. המקצועות הנלמדים הם: מתמטיקה, פיסיקה, אנגלית, כתיבה מדעית, הכרת המחשב ומיומנויות למידה.במסגרת המכינה, מקבלים הסטודנטים המתקשים בלימודיהם שיעורי תגבור וחונכות, ייעוץ והכוונה אישיים הכוללים מתן מלגות שכר לימוד ומלגות קיום. המלגות ניתנות לתלמידי המכינה על פי קריטריונים סוציו- אקונומיים.

לוח תאריכים לשנת הלימודים תשע"ח – מכינה שנתית + מז"י
לוח תאריכים תשע"ח למכינה סמסטריאלית במתמטיקה, מסלול בוקר
לוח תאריכים תשע"ח למכינה סמסטריאלית במתמטיקה, מסלול ערב
לוח תאריכים תשע"ח למכינה מוגברת במתמטיקה
לחוברת שכר לימוד מפורטת- לחץ כאן


עלות שכר הלימוד במכינה הקדם אקדמית

כלל המכינות במכללה פועלות בפיקוח המועצה להשכלה גבוהה.
הקרן להכוונת חיילים משוחררים החליטה להעניק שכ"ל מלא ללוחמים שילמדו במכינות.
דמי קיום ייקבעו על פי קריטריונים סוציו- אקונומים.
בנוסף, משרד הביטחון והמועצה להשכלה גבוהה מעניקים סיוע בשכ"ל וסיוע במענק קיום על בסיס מצב סוציואקונומי.
ניתן לשלם את שכר הלימוד למכינה באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים.

אחראי אקדמי: ד"ר מרים אללוף

מנהלת המכינה: גב' נעמה בלום לינצר
טלפון: 02-6588018 שלוחה 8018
דואר אלקטרוני: naamali@jce.ac.il
שעות קבלה: ימים א'- ה' 09:00-12:00
, 13:30-16:00

בואו להיות מהנדסים!