סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

להלן עדכון להתאמות אקדמיות ולמעטפת הרחבה לסמסטר א' וב' שכבר פורסמו.

העדכונים הינם בהתאם להנחיות מל"ג שהתקבלו ביום ג', 26 במרץ 2024 ובהמשך לפגישה שהתקיימה עם נציגי משרתי מילואים.

ההתאמות המעודכנות ברובן שנתיות למעט התאמות מסוימות סמסטריאליות.

המעטפת, שתפורט במכתב זה, כוללת התאמות אקדמיות, לימודיות, רגשיות וכלכליות שמטרתה לצמצם ככל הניתן את הקשיים עימם אתם מתמודדים בלימודים.

אנו מבהירים, כי המעטפת המפורטת, היא בתוספת למענים הניתנים בימים שבשגרה.

על כן, סטודנטים המשרתים במילואים זכאים בנוסף, להתאמות המופיעות במסמך המצ"ב.

הערה כללית: בהתאמות האקדמיות בכל מקום בו נכתב "משרתים מילואים" הכוונה הינה גם לבני  /בנות זוג של משרתי המילואים עם ילד מתחת לגיל 14.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרות קורן, רכזת מלגות ומילואים, באמצעות תחנת המידע>פניות>מילואים. בנוסף, פתחנו מוקד WhatsApp מיוחד עבור משרתי מילואים 054-903-1241

קרא עוד