This post is also available in: العربية (ערבית)

אפיקי קבלה למועמד:

1.מועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה האוטומטיים.
2.מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטיים ומופנים לדיון בוועדת הקבלה.
3.מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטיים ונדרשים לשפר חלק מתנאי הקבלה, ע"י אחד ממסלולי המכינות המוצעים ו/או שיפור נתוני השכלה.

מועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה האוטומטיות המפורטות מטה, מוזמנים לפנות למרכז ייעוץ ורישום,
על מנת לבחון את קבלתם באפיקי הקבלה האחרים.

החתכים לקבלה אוטומטית לשנה"ל תשפ"ב


עבור בעלי תעודת בגרות ישראלית (יש לעמוד בכל התנאים):
קריטריונים  כל המחלקות, פרט להנדסת תוכנה המחלקה להנדסת תוכנה מדעי המחשב- מסלול ישיר לתואר שני ב4.5 שנים
ממוצע בגרות משוקלל 90 ומעלה 90 ומעלה 100 ומעלה
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80
5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80
5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 90
בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי / ציון תיל 550 580 630
ציון כמותי בפסיכומטרי / תיל 100 110 120
רמת אנגלית* רמה בסיסית (רמה 3) רמה בסיסית (רמה 3) רמה בסיסית (רמה 3)


*רמת אנגלית – רמה בסיסית (ציון 85) אשר תקבע באחת מהדרכים הבאות: מבחן פסיכומטרי ; מבחן אמיר/ם.

  • מועמד אשר ניגש לבחינה הפסיכומטרית/ למבחן תיל בשפה שאינה עברית נדרש להציג רמה ד' בעברית/ ציון 84 במבחן יעל


עבור
בעלי תעודת בגרות ישראלית (יש לעמוד בכל התנאים) – לבעלי ציון פסיכומטרי גבוה כמפורט בטבלה מטה:

קריטריונים   כל המחלקות, פרט להנדסת תוכנה המחלקה להנדסת תוכנה
ממוצע בגרות משוקלל 80 ומעלה 80 ומעלה
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80
5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80
בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי / ציון תיל 625 650
ציון כמותי בפסיכומטרי / תיל 110 115
רמת אנגלית* רמה בסיסית (רמה 3) רמה בסיסית (רמה 3)


*רמת אנגלית – רמה בסיסית (ציון 85) אשר תקבע באחת מהדרכים הבאות: מבחן פסיכומטרי ; מבחן אמיר/ם.

עבור הנדסאים (יש לעמוד בכל התנאים):

 קריטריונים  כל המחלקות
(כולל המחלקה להנדסת תוכנה)
דיפלומת הנדסאי ממוצע 75 ומעלה במבחנים החיצוניים
תעודת בגרות זכאות
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80
בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
רמת אנגלית* רמה בסיסית (רמה 3)


*רמת אנגלית – רמה בסיסית (ציון 85) אשר תקבע באחת מהדרכים הבאות: מבחן פסיכומטרי ; מבחן אמיר/ם.


עבור בוגרי מכינות קדם אקדמיות (יש לעמוד בכל התנאים):

•בחינות סיום המכינה בציונים המפורטים בטבלה

שם הקורס מס' יח"ל ציון מעבר
מתמטיקה 4 75
אנגלית פנימי 70
פיסיקה פנימי 70
כתיבה מדעית פנימי 70
הכרת המחשב פנימי 70


בנוסף:

קריטריונים   כל המחלקות, פרט להנדסת תוכנה המחלקה להנדסת תוכנה
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי / ציון תיל 550 580
ציון כמותי בפסיכומטרי / תיל 100 110
רמת אנגלית* רמה בסיסית (רמה 3) רמה בסיסית (רמה 3)


*רמת אנגלית – רמה בסיסית (ציון 85) אשר תקבע באחת מהדרכים הבאות: מבחן פסיכומטרי ; מבחן אמיר/ם.


עבור בעלי בגרות חו"ל:

קריטריונים   כל המחלקות, פרט להנדסת תוכנה המחלקה להנדסת תוכנה
בגרות חו"ל אישור שקילות ממשרד החינוך ותרגום חתום ע"י נוטריון. אישור שקילות ממשרד החינוך ותרגום חתום ע"י נוטריון.
מתמטיקה באישור ראש היחידה למתמטיקה באישור ראש היחידה למתמטיקה
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי / ציון תיל 550 580
ציון כמותי בפסיכומטרי / תיל 100 110
רמת אנגלית* רמה בסיסית (רמה 3) רמה בסיסית (רמה 3)
רמת עברית רמה ד' או
מבחן יע"ל בציון 84 ומעלה
רמה ד' או
מבחן יע"ל בציון 84 ומעלה


*רמת אנגלית – רמה בסיסית (ציון 85) אשר תקבע באחת מהדרכים הבאות: מבחן פסיכומטרי ; מבחן אמיר/ם.


עבור מועמדים בעלי רקע אקדמי:

קריטריונים   כל המחלקות
(כולל המחלקה להנדסת תוכנה)
רקע אקדמי 24 נק"ז בציון עובר
תעודת בגרות זכאות
מתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80
או
על בסיס לימודים אקדמיים – באישור ראש היחידה למתמטיקה
בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
רמת אנגלית* רמה בסיסית (רמה 3)


*רמת אנגלית – רמה בסיסית (ציון 85) אשר תקבע באחת מהדרכים הבאות: מבחן פסיכומטרי ; מבחן אמיר/ם.

עבור מועמדים בעלי תואר ראשון:

• הצגת זכאות לתואר ראשון.
• מתמטיקה כפוף לאישור של ראש היחידה למתמטיקה.
• רמת אנגלית – רמה בסיסית (רמה 3).

למחלקות הנדסת חשמל ואלקטרוניקה הנדסה, הנדסת חומרים והנדסה פארמצבטית בשילוב חוג לאחר תואר במדעי המחשב, תנאי הקבלה יהיו זהים לתנאי הקבלה להנדסת תוכנה.


לפרטים נוספים ולקבלת ייעוץ אקדמי אישי בנושא תנאי הקבלה, ניתן לפנות למרכז ייעוץ ורישום, בטלפון: 9087* /02-6588087

קרא עוד