תכנון ופיקוח על הייצור – 2
 

הרצאה תרגיל מעבדה נקודות זכות (נ"ז)
3 1 0 3.5

היון

 

 

קוד הקורס 30099
תנאי קדם סטטיסטיקה, מודלים דטרמיניסטיים
היחידה האקדמית שאחראית לקורס המחלקה להנדסת תעשיה וניהול
שנה אקדמית ג'
סמסטר א'
שפת הוראה עברית

תיאור כללי של הקורס:

מחלקת התפ"י (תכנון פיקוח ייצור), מהווה את החוליה החשובה ביותר במפעל. תפקיד התפ"י הוא לתרגם את הזמנות השיווק לתכנית ייצור באמצעות הכלים הבאים: הפקת הוראת ייצור, בדיקת קיום חומרי גלם  במלאי, בדיקת משאבים פנויים (ייצור פנים או קבלני משנה), שיבוץ הוראות הייצור בתכנית עבודה לפי תאריכי אספקה או סדרי עדיפות, מעקב ביצוע הוראות הייצור (ניהול רצפת ייצור), איסוף וניתוח תוצאות דיווחי הייצור, ניתוח שימוש בחומרים בפועל, הפקת דוחות יעילות. שימוש אפקטיבי ויעיל  בכלים הנ"ל מסייע לארגונים למנוע בזבוזים ולשמור על תחרותיות לאורך זמן ולכן מיומנות זאת חשובה מאוד למהנדס תעו"נ.

מטרות הקורס:

להכיר לסטודנטים את תפקידה של מערכת התפ"י בארגון, לסקור את הנושאים העיקריים בתחום ניהול הייצור והקניית כלים אנליטיים הנחוצים למנהל הייצור (או למנהל התפעול) שיטות לתכנון כולל החל מתכנון דרישות החומרים ועד שיבוץ ותזמון על רצפת היצור.

תוצרי למידה:

עם סיום מוצלח של הקורס, הסטודנטים יהיו מסוגלים:

 1. ליישם מודלים לקביעת גודל מנה/רכש במערכת MRP
 2. לבנות עצי מוצר
 3. ליישם שיטות לזימון עבודות בארגון יצרני/נותן שירות
 4. ליישם שיטות לזימון עבודות במקרה שבו המוצר מיוצר על ידי מספר סוגי מכונות
 5. ליישם שיטות לאיזון קווי ייצור (היוריסטיות ואופטימליות)

רשימת נושאים:

 1. מערכת לתכנון דרישות חומרים (Material Requirements Planning), ניהול הביקוש, תוכנית אב (MPS), עץ מוצר, "פיצוץ" עץ מוצר, Lead Time
 2. שיטות לקביעת כמות בפקודות עבודה/דרישות רכש – LFL,EOQ,FP,LFL
 3. שיטות לקביעת כמות בפקודות עבודה/דרישות רכש –S&M,LUC,PPB
 4. מציאת פתרון אופטימלי למציאת גודל מנת ייצור/הזמנה – WW (בהתבסס על תכנון דינאמי), קביעת גודל מנה/הזמנה תחת אילוץ של קיבולת הייצור
 5. מערכת Push ו- Pull, MRP לעומת  JIT
 6. זימון עבודות על מכונה אחת – SPT,EDD,CR,MOORE,LAWLER,FCFS
 7. מציאת זימון אופטימלי באמצעות Branch & Bound
 8. תזמון עבודות על 2 מכונות במערך FLOW SHOP, JOB SHOP – JOHNSON, JACKSON
 9. שיטות זימון יוריסטיות על N מכונות
 10. מושגי יסוד באיזון קווי ייצור, חסמים, נצילות
 11. איזון קווי ייצור באמצעות שיטת Wester & Kilbridge ושיטתBirnie  Helgeson &
 12. איזון קווי ייצור באמצעות  Branch & Bound
קרא עוד