ניהול ושיפור איכות
 

הרצאה תרגיל מעבדה נקודות זכות (נ"ז)
3 1 0 3.5

היון

 

קוד הקורס 30101
תנאי קדם סטטיסטיקה יישומית
היחידה האקדמית שאחראית לקורס הנדסת תעשיה וניהול
שנה אקדמית ג'
סמסטר ה'
שפת הוראה עברית

 

תיאור כללי של הקורס:

ארגונים כיום שמים דגש רב על נושא האיכות בשל המעבר לשוק של "לקוחות" מצד אחד והבנת תחום עלויות איכות/אי-איכות מצד שני. איכות היא מהפיכה ממשית שעברה ועוברת התעשייה. במסגרת הקורס נכיר מושגים, כלים ושיטות הנהוגים בתעשייה לניהול ושיפור איכות.

מטרות הקורס:

 • חשיפה למושגי יסוד ומתודולוגיות לניהול איכות
 • מתן כלים סטטיסטיים לניתוח ובקרת איכות
 • הכרת כלים לניתוח תהליכים לצורך צמצום בזבוזים
 • הכרת גישה לתכן העומד בדרישות לקוח

תוצרי למידה:

בסיומו של הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:

 • לבנות ולנתח תרשימי בקרה
 • לנתח את כושר התהליך המבוקר
 • לחשב את העלות של היעדר עלות
 • לבנות ולנתח את תכנית דגימת קבלה סטטיסטית
 • להשתמש במספר שיטות מתוך מתודולוגית ניהול רזה
 • לבנות בית איכות לדרישות לקוח

תכנית הקורס:

שבוע נושאים פירוט
1 מבוא תפיסות ניהול האיכות, "גורוס" האיכות, עלויות איכות
2 כלים לניהול איכות מדדי איכות אפשריים ו-7 המופלאים
3 בקרת איכות סטטיסטית חזרה בנושא של התפלגויות, מבוא לתרשימי בקרה
4 תרשימי בקרה למשתנים
5 תרשימי בקרה לתכונות
6 הסתברות גילוי סטייה בתהליך מבוקר, עקומת אפיון OC ומדד ARL
7 הבחנה בין גבולות התהליך לבין גבולות המפרט, מדדי כושר תהליך Cp ו-Cpk
8 תכניות דגימת קבלה סטטיסטית
9 תכן חסין ופונקציית עלות היעדר איכות לפי טגוצ'י
10 אמינות והסתברות כשל של מערכת רכיבים
11 מתודולוגיות לניהול איכות גישת 6 סיגמא, ניהול איכות כוללת (TQM), גישת ניהול רזה (LEAN)
12 שיטת Value Stream Mapping ושיטת SMED
13 פריסת תפקודי איכות (QFD)

 

מקורות חובה:

 • אביבה בשן, "ניהול האיכות – הבטחת איכות ובקרת איכות סטטיסטית", לוג'יק מערכות יעוץ והדרכה, 2001.
 • סטיבן נחמיאס, "תכנון הייצור והתפעול", כרך ב', פרק 11 ו-12, האוניברסיטה הפתוחה, 2005.
 • Montgomery, D.C., "Statistical Quality Control, A Modern Introduction", 6th Edition, John-Wiley & Sons, 2009.

מקורות מומלצים נוספים:

 • Besterfeild, D. H., "Quality Control", 8th Ed, Pearson, 2009.

Taguchi, G., Chowdhury S., Wu Y., "Taguchi's quality engineering handbook", Wiley-Interscience, 2005.

קרא עוד