אנרגיה וסביבה 

קוד קורס: 92072

נ"ז: 2

תנאי קדם: אין

תיאור כללי של הקורס:

הקורס נועד להכיר לסטודנטים מקורות אנרגיה מתכלים וברי קיימא, ולדון בהשפעותיהם על הסביבה ועל בריאות האדם. בקורס יינתן רקע פוליטי-כלכלי וטכנולוגי לתעשיית דלקי המאובנים (נפט, פחם וגז), ולבעיות הסביבתיות שנוצרו עקב צמיחתה המהירה מאז המאה ה-17: זיהום אוויר ומים, גשם חומצי, יצירת שפכים אופייניים קשים לטיפול, שינויי אקלים ועוד. בנוסף, הקורס ידון במקרי מבחן רלבנטיים לישראל: קידוחי הגז בים התיכון, קידוחי הנפט ברמת הגולן ופצלי השמן במישור רותם. הסטודנטים ילמדו על מקורות אנרגיה מתחדשת נפוצים, כמו טורבינות רוח, אנרגיה הידרואלקטרית, סולרית, ביו-דלקים ואנרגיה גרעינית, ועל השפעותיהם הפוטנציאליות על הסביבה.

הקורס אנרגיה וסביבה מוגדר כ"קורס משתף קהילה", על כן יוכלו הסטודנטים לבצע במהלך הקורס פרויקט מעשי בשיתוף עם גורם חיצוני. הפרויקט מחליף את העבודה המסכמת ומזכה במלגה.

מטרות הקורס:

  • הכרת כלל מקורות האנרגיה הנמצאים בשימוש האדם, כולל מקורות מתכלים וברי קיימא
  • הבנת השפעות השימוש והפקת האנרגיה על הסביבה ובריאות האדם

תוצרי למידה:

בסיומו של הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:

  • להבין את השפעת השימוש בדלק מאובנים על הסביבה ובריאות האדם
  • להבחין בין השפעות השימוש בגז, נפט ופחם
  • להבין ולכמת את ההשפעות על הסביבה של אנרגיות בנות קיימא שונות: רוח, הידרואלקטרי, שמש, ביו-דלקים ואנרגיה גרעינית

 

קרא עוד