צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

הסרה מרשימת המציעים
במידה והינך כלול ברשימת המציעים המסווגת של עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ומעוניין להסיר את שמך מרשימה זו, נא צרף בקשה חתומה בידי מנהל המציע וחותמת, לכתובת דוא"ל: tenders@jce.ac.il , בציון שם המציע, ת.ז.\מספר תאגיד והתחום אליו סווגת.

בואו להיות מהנדסים!