צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

עדכון פרטי המציעים של המכללה
 

במידה והינך כלול ברשימת המציעים של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים וחלו שינויים בפרטייך המשפטיים (כגון: שינוי שם, מיזוג וכיוצ"ב) או שחל שינוי בפרטים רלוונטיים אחרים (כגון: טלפון, כתובת וכיוצ"ב) עליך לעדכן את פרטיך המופיעים במכללה.
בהתאם, נא צרף בקשה חתומה בידי מנהל המציע וחותמת, בה מפורטים השינויים המתבקשים, לכתובת דוא"ל: tenders@jce.ac.il

בואו להיות מהנדסים!