צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

הגשת בקשה להצטרפות לרשימת המציעים
להגשת בקשת הצטרפות לרשימת המציעים ו/או בעלי מקצוע מומחים ו/או מתכננים. יש למלא את מסמך בקשת ההצטרפות לרשימת מציעים  ולשולחו באמצעות הדואר לעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה, רח' יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים 9103501 ת.ד. 3566 או לדוא"ל tenders@jce.ac.il.

בואו להיות מהנדסים!