מלגות הצטיינות

מלגות הצטיינות
עזריאלי – מכללה אקדמית ללימודי הנדסה בירושלים, שמה כמטרה ראשונה במעלה שכל סטודנט יפיק מעצמו את מלוא הפוטנציאל הגלום בו.

בכדי להשיג מטרה זו, מפעילה המכללה תכניות מצטיינים המעודדות מצוינות, יצירתיות וחדשנות, ומעניקות לסטודנטים הלוקחים בהן חלק, פלטפורמה של ידע, העשרה, הטבות אקדמיות וכלכליות.

מלגות ההצטיינות הקיימות במכללה:

 

בואו להיות מהנדסים!