דיקן הסטודנטים

דיקן הסטודנטים
דקאנט הסטודנטים הוא הרשות המרכזית במכללה האחראית על הטיפול ברווחת הסטודנטים, ברמת הפרט וברמת כלל קהילת הקמפוס, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמנהליים של המכללה ומועצת הסטודנטים.

תחומי פעילות: מדור סיוע ומעורבות חברתית / שירותי הייעוץ לסטודנטים / יחידה לשוויון הזדמנויות לבני מיעוטים / הכוון תעסוקתי / פעילות מועצת הסטודנטים / העצמה ויזמות טכנולוגית.דיקן: ד"ר ויטלי חסלבסקי

טלפון: 02-6591826 שלוחה :1826 פקס: 02-6588001 דואר אלקטרוני:  students-dean@jce.ac.il

טיפול בפן האקדמי של סטודנטים בעלי בעיות אישיות מיוחדות הפוגעות בתפקודם מבחינה אקדמית במהלך שנת הלימודים. הטיפול מתבצע בתיאום עם ועדת ההוראה של מכללת עזריאלי ללימודי הנדסה.

סטודנטים המעוניינים להיפגש עם דיקן הסטודנטים, ד"ר ויטלי חסלבסקי, מוזמנים לתאם עמו פגישה.

שעות קבלה: בתיאום מראש.

בואו להיות מהנדסים!