נהלים אקדמיים

נהלים אקדמיים
סטודנטים יקרים,

נהלי ההוראה והלימודים נועדו להסדיר את מירב הנושאים המנהליים-אקדמיים במכללה. הנהלים נועדו להבהיר לכם, הסטודנטים, את הזכויות והחובות בכל הנוגע ללימודיכם במכללה ובכך לסייע לכם למצוא את דרככם- האקדמית ומנהלתית. לרשותכם עומדת "תחנת מידע לסטודנט" המספקת מידע שוטף ומעודכן. עליכם לעקוב באופן שוטף אחר ההודעות והעדכונים המופיעים בתחנת המידע, על גבי לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של המכללה.

להלן ידיעון תשע"ט. כל סטודנט נדרש לעיין בו על מנת להתמצא בנהלים השונים. הידיעון מתעדכן במהלך שנת הלימודים, ובהתאם מועלה קובץ מעודכן לאתר המכללה ולתחנת המידע.

ידיעון סטודנטים תואר ראשון B.Sc

להלן פירוט הנושאים המופיעים בידיעון:

 • פרטי התקשרות – סגל אקדמי בכיר ומהמדורים השונים המכללה
 • סמכויות המדורים השונים
 • דיקנט הסטודנטים:
 •  דיקן הסטודנטים – יועצת המכללה  – מדור סיוע ומעורבות חברתית   – המכינה הקדם אקדמית
 • ארגון הבוגרים והיחידה להכוון תעסוקתי
 • נהלי ניהול קורסים:

– אתר הקורס – סילבוס הקורס – חובת נוכחות בקורסים – תרגילים ועבודות בקורס

 • נהלי בחינות:

– מועדי בחינות – שאלון הבחינה – ניהול הבחינה – סידורים לסטודנטים שאינם דוברי עברית – בעלי לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז – בחני אמצע סמסטר (בוחן חובה/ בוחן מגן) – הרכב הציון בקורס – פרסום ציונים – ערעורים על ציוני בחינות – אובדן בחינות – עבודות סיום קורס

 • מצב אקדמי:

– קביעת ממוצע ציונים – כללי חזרה על קורסים – הגדרת מצב אקדמי וכללי מעבר שנה – אנגלית – הכרה בקורסים

 • סטודנטים מצטיינים:

– רשימת מצטיינים – תוכנית מצטיינים על שם אחי רכוב ז"ל

 • נהלי סגירת תואר
 • כללי התנהגות
 • נהלי משמעת
 • נהלי שכר לימוד
 • תקנון הספרייה
 • מחלקת בטחון
 • מניעת קבלת שירותים
 • לוחות תאריכים
 • דף נוסחאות בסיסיות
 • נוהל סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים
 • נוהל סטודנטיות במהלך היריון ולאחר לידה
 • הכרה בלימודים קודמים

בואו להיות מהנדסים!