צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 12/2014/פ'
מכרז לאספקה והתקנת מערכות מולדימדיה בעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 

תחום: מולטימדיה

עלות השתתפות במכרז: 1,000 ש"ח.

מועדי רכישת מסמכי המכרז: בין התאריכים 07.12.2014- 25.11.2014 בין השעות 08:00-16:00

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 14.12.2014 עד השעה 12:00 בצהריים.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 25.12.2014 עד השעה 12:00 בצהריים.

מסמכי המכרז המעודכנים במלואם.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

 

* מלוא מסמכי המכרז יועמדו לעיון כל דורש (גם מי שטרם החליט אם הוא מעוניין לרכוש את המסמכים), במדור מכרזים בקמפוס עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, בין התאריכים 25.11.2014-07.12.2014, בין השעות 08:00-16:00.

בואו להיות מהנדסים!