צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 11/2014/פ'
מכרז לאספקת פרטי נגרות בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

תחום: ריהוט

עלות השתתפות במכרז: 750 ש"ח.

מועדי רכישת מסמכי המכרז: בין התאריכים 13.11.2014-01.12.2014 בין השעות 08:00-16:00

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 04.12.2014 עד השעה 10:00 בבוקר.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 14.12.2014 עד השעה 12:00 בצהריים.

מסמכי המכרז המעודכנים במלואם.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

מפרט טכני:

 

* מלוא מסמכי המכרז, כולל התכניות, יועמדו לעיון כל דורש (גם מי שטרם החליט אם הוא מעוניין לרכוש את המסמכים), במדור מכרזים בקמפוס עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, בין התאריכים 13.11.2014-24.11.2014, בין השעות 08:00-16:00.

בואו להיות מהנדסים!