צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז 05/2016/פ'
מכרז פומבי להגשת הצעות להקמת בניין מעונות סטודנטים ושטחי שירות בקמפוס עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

תחום: בינוי

השתתפות במכרז:

  • סיור מציעים: יתקיים בקמפוס המכללה, ביום 15.11.2016 בשעה 12:00 מקום המפגש, חדר ישיבות מרצים בקומה 1 במכללה האקדמית להנדסה ירושלים, רח' יעקב שרייבוים 26, רמת בית הכרם, ירושלים. השתתפות בסיור המציעים במועדו, הינו תנאי להשתתפות בהליך המכרז ולהגשת הצעה.

 

  •  רכישת מסמכי המכרז: כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על מציע לשלם דמי השתתפות במכרז בסך של 5,000 ש"ח (שלא יוחזרו למציע גם במקרה של ביטול המכרז מכל  סיבה שהיא) עד ליום 22.11.2016 בין השעות 08:00-16:00.

 

תשלום דמי השתתפות יכול להיעשות באחת מהדרכים הבאות:

א.    תשלום בכרטיס אשראי – יש להתקשר לטל' 02-6588064.

ב.    תשלום בהמחאה לפקודת עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ע"ר

או במזומן – יש להגיע למשרדי המכללה לרח' שרייבום 26, רמת בית  הכרם, ירושלים בשעות לעיל –  למדור מכרזים – מחלקת    כספים ורכש – לגב' ענבל אליהו. ניתן לתאם ביצוע התשלום מראש בטל' 02-6588012  או בטל' 02-6588064.

 

מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז: עד ליום 22.11.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: עד ליום 15.12.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: לא יאוחר מיום 05.01.2017 בשעה 12:00

 

מכרז פומבי 05/2016/פ' להגשת הצעות להקמת בניין מעונות סטודנטים ושטחי שירות בקמפוס עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים- חוברת משפטית

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

מכרז פומבי 05/2016/פ'- חוברת טכנית

 

קבצים ותכניות:

הדמיות להמחשה בלבד:

הדמיה להמחשה בלבד- דירת 3 חדרים

הדמיה להמחשה בלבד- דירת חדר – סטודיו

הדמיה להמחשה בלבד- לובי מעליות

הדמיה להמחשה בלבד-  דירת 2 חדרים

גבול מכרז

תכניות אדריכליות

תכנית בנייה קומה טיפוסית – קומות 5-14

תכנית הגשה חלק 1

תכנית הגשה חלק 2

תכנית הגשה חלק 3

תכנית הגשה חלק 4

תכנית הגשה חלק 5

נספח 5 למסמכי המכרז – לוח תשלומים – אבני דרך לתשלום

 

המכללה מאחלת בהצלחה לכל משתתפי המכרז

בואו להיות מהנדסים!