צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז 01/2017/ פ'
מכרז פומבי 01/2017/ פ' למתן שירותי אינטרנט

מכרז פומבי להגשת הצעות לשירותי אינטרנט בקמפוס עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.

תחום: שירותי אינטרנט.

השתתפות במכרז:

מציע המעוניין להשתתף במכרז זה יידרש לשלוח הודעה על כך למייל שכתובתו tenders@jce.ac.il
עד ליום 16.03.2017 בשעה 16:00 ההודעה תכלול את שם המציע, שם איש קשר, טלפון וכתובת מייל.

מועד אחרון להודעת השתתפות במכרז: עד ליום 16.03.2017 בשעה 16:00

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: עד ליום 23.03.2017 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: לא יאוחר מיום 30.03.2017 בשעה 12:00

 

הודעת המכרז בערבית

מכרז מלא

מכרז מקוצר

 

המכללה מאחלת בהצלחה לכל משתתפי המכרז

בואו להיות מהנדסים!