צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז 01/2016/פ'
מכרז פומבי לאספקה והטמעת מערכת אחסון וגיבוי תוצרת HPE

תחום: מערכות מידע ומחשוב

השתתפות במכרז: מציע המעוניין להשתתף במכרז זה יידרש לשלוח הודעה על כך למייל שכתובתו tenders@jce.ac.il עד ליום   13.04.2016 בשעה 16:00. ההודעה תכלול את שם המציע, שם איש קשר, טלפון וכתובת מייל.

 

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: עד ליום 14.04.2016 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: לא יאוחר מיום 20.04.2016 בשעה 12:00.

 

מכרז לאספקת מערכת אחסון וגיבוי- מסמכי המכרז במלואם 

הודעת מכרז (עברית) 

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

 

בואו להיות מהנדסים!