צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 03/2015/פ'
 

מכרז פומבי לאספקת תחנות עבודה מסוג HP AIO

 

תחום: מחשוב

דמי השתתפות במכרז: 700 ש"ח.

מועד אחרון לתשלום דמי ההשתתפות במרכז: 16.07.2015 עד השעה 16:00 בצהריים.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 19.07.2015 עד השעה 16:00 בצהריים.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 23.07.2015 עד השעה 12:00 בצהריים.

מסמכי המכרז במלואם להורדה.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

 

 

בואו להיות מהנדסים!