צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 02/2017/ פ' לביצוע עבודות שיפוצים בקמפוס המכללה
מכרז פומבי לביצוע עבודות שיפוצים בקפיטריה ובמטבח הצמוד לה הנמצאים בקומת הלובי בבניין 4 המכללה שברח' יעקב שרייבום 26, ירושלים.

תחום: שיפוצים.

השתתפות במכרז:

סיור מציעים: יתקיים בקמפוס המכללה, ביום 26.03.2017 בשעה 12:00 מקום המפגש, קפיטריה בניין 1, במכללה האקדמית להנדסה ירושלים, רח' יעקב שרייבוים 26, רמת בית הכרם, ירושלים. השתתפות בסיור המציעים במועדו, הינו תנאי להשתתפות בהליך המכרז ולהגשת הצעה.

 

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: עד ליום 02.04.2017 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: לא יאוחר מיום 06.04.2017 בשעה 12:00

 

מכרז פומבי 02/2017/פ' להגשת הצעות לביצוע עבודות שיפוצים בקמפוס המכללה- חוברת משפטית

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

 

נספח א'- מפרטים טכניים ותכניות (נא להדפיס ולצרף להצעת מחיר):

תכנית בינוי

תכנית אדריכלות כללי

תכנית חיבורים

תכנית חשמל ותאורה

תכנית לוח חשמל

תכנית לוח משנה

תכנית גג

תכנית ביוב

תכנית מים

תכנית בינוי-קומה תחתונה

כתב כמויות-בינוי

מפרט טכני-שיפוץ מטבח

מפרט טכני חשמל

מפרט טכני מערכות תברואה

מפרט איטום למכרז

 

המכללה מאחלת בהצלחה לכל משתתפי המכרז.

בואו להיות מהנדסים!