צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 07/2013
בחירת קבלן עבודות מערכות אלומיניום וקירות מסך במסגרת הקמת בניין 3 במתחם עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

תחום: בינוי

עלות השתתפות במכרז: 750 ש"ח.

סיור קבלנים (השתתפות חובה): 12.08.2013 בשעה 11:00 בבוקר. מקום המפגש: חדר ישיבות מרצים במכללה האקדמית להנדסה ירושלים.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 15.08.2013 עד השעה 12:00 בצהריים.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 22.08.2013 עד השעה 11:00 בבוקר.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

מסמכי המכרז במלואם

מפרט טכני וכתב כמויות

* מלוא מסמכי המכרז יועמדו לעיון כל דורש (גם מי שטרם החליט אם הוא מעוניין לרכוש את המסמכים), במדור מכרזים בקמפוס עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, בין התאריכים 24.07.2013-06.08.2013, בין השעות 08:00-16:00.

בואו להיות מהנדסים!