צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 06/2013
בחירת קבלן עבודות מיזוג אוויר ואוורור במסגרת הקמת בניין 3 במתחם עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

תחום: בינוי

עלות השתתפות במכרז: 750 ש"ח.

סיור קבלנים (השתתפות חובה): 30.06.2013 בשעה 11:00 בבוקר. מקום המפגש: חדר ישיבות מרצים במכללה האקדמית להנדסה ירושלים.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 07.07.2013 עד השעה 10:00 בבוקר.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 18.07.2013 עד השעה 16:00 אחר-הצהריים.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

מסמכי המכרז במלואם

מפרט טכני:

נספח א':

נספח א' 1 – דו"ח אקוסטי:

 

תכניות למכרז

* מלוא מסמכי המכרז יועמדו לעיון כל דורש (גם מי שטרם החליט אם הוא מעוניין לרכוש את המסמכים), במדור מכרזים בקמפוס עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, בין התאריכים 13.06.2013-27.06.2013, בין השעות 08:00-16:00.

בואו להיות מהנדסים!