צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 05/2014/פ'
מתן שירותי השגחה בבחינות בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

עלות השתתפות במכרז: 750 ש"ח.

מועדי רכישת מסמכי המכרז: בין התאריכים 11.08-25.08 בין השעות 08:00-16:00

 

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 28.08.2014 עד השעה 12:00 בצהריים.

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 09.09.2014עד השעה 16:00 אחר הצהריים.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

מסמכי המכרז במלואם

 

בואו להיות מהנדסים!