צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 03/2013
בחירת קבלן לאספקה והתקנת 4 מעליות נושאים במסגרת הקמת בניין 3 במתחם המכללה האקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר)

 

תחום: בינוי

עלות השתתפות במכרז: 1,000 ש"ח.

סיור קבלנים (השתתפות חובה): 10.04.2013 בשעה 10:00 בבוקר. מקום המפגש: חדר ישיבות מרצים במכללה האקדמית להנדסה ירושלים.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 18.04.2013 עד השעה 12:00 בצהריים.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 25.04.2013 עד השעה 12:00 בצהריים.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

מסמכי המכרז במלואם

מפרט טכני:

 

* מלוא מסמכי המכרז יועמדו לעיון כל דורש (גם מי שטרם החליט אם הוא מעוניין לרכוש את המסמכים), במדור מכרזים בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, בין התאריכים 10.03.2013-24.03.2013, בין השעות 08:00-16:00.

בואו להיות מהנדסים!