צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 03/2012
ביצוע עבודות פינוי פסולת מבנים הרוסים, עבודות גידור, חפירה ודיפון וכן עבודות ביסוס והטיית תשתיות בקמפוס המכללה

 

תחום: בינוי

עלות השתתפות במכרז: 500 ש"ח.

סיור קבלנים (השתתפות חובה): 21.05.2012 בשעה 10:00 בבוקר. מקום המפגש: כניסה ראשית של קמפוס המכללה האקדמית להנדסה ירושלים.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 23.05.2012 עד השעה 15:00 בצהריים.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 04.06.2012 עד השעה 12:00 בצהריים.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

מסמכים להורדה (פורמט PDF):

 

בואו להיות מהנדסים!