צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז 03/2009
אספקה והתקנה של מערכות מיזוג אויר

עלות השתתפות במכרז: 500 ש"ח.

מועד הגשת שאלות הבהרה: 03.01.2010

מועד תשובות הבהרה: 05.01.2010

מועד אחרון להגשת הצעה: 07.01.2010 עד שעה 14:00.

מודעת המכרז

اعلان مونقصه:

מסמכים להורדה:

 
כתב כמויות – בינארית:
1009.WCY, 1009.WCD, 1009.WCM, 1009.WCX

תכניות מכרז:
1009-1.dwg, Rihut_Cafiteria

תשובות הבהרה:

 

בואו להיות מהנדסים!