צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 02/2013
בחירת קבלן עבודות תברואה וכיבוי אש, להקמת בניין 3 במתחם המכללה האקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר)

 

תחום: בינוי

עלות השתתפות במכרז: 1,000 ש"ח.

סיור קבלנים (השתתפות חובה): 13.02.2013 בשעה 11:00 בבוקר. מקום המפגש: חדר ישיבות מרצים במכללה האקדמית להנדסה ירושלים.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 20.02.2013 עד השעה 11:00 בבוקר.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 03.03.2013 עד השעה 12:00 בצהריים.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

מסמכי המכרז במלואם

מפרט טכני:

 

* מלוא מסמכי המכרז יועמדו לעיון כל דורש (גם מי שטרם החליט אם הוא מעוניין לרכוש את המסמכים), במדור מכרזים בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, בין התאריכים 27.01.2013-10.02.2013, בין השעות 08:00-16:00.

 

בואו להיות מהנדסים!