צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז 02/2010
מכרז פומבי לאספקה הרכבה והתקנת כיסאות רחף וציוד נלווה

 

תחום: בינוי ואחזקה
עלות השתתפות במכרז: 500 ש"ח.

סיור קבלנים: 27.05.2010 בשעה 12:00. פרוטוקול סיור קבלנים, DWG תוכניות יבילים

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 30.05.2010 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 03.06.2010 עד שעה 14:00.

הודעת מכרז (עברית)

اعلان مونقصه

מסמכים להורדה (פורמט PDF):

 
תשובות הבהרה (פורמט PDF):
מכרז ריהוט – תשובות הבהרה

בואו להיות מהנדסים!