צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז 02/2009
מכרז פומבי למכירת רכב

תחום: רכבים.

עלות השתתפות במכרז: 70 ש"ח.

מועד אחרון להגשת הצעה: 10.01.2010 עד שעה 14:00.

מודעת המכרז

اعلان مونقصه:

מסמכים להורדה (פורמט PDF):
מכרז פומבי למכירת רכב
דוח בדיקת רכב
ספר רכב

בואו להיות מהנדסים!