צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 01/2015/פ'
מכרז פומבי לניהול והפעלת מערך שירותי מזון בקמפוס עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 

תחום: מזון

דמי השתתפות במכרז: 1,000 ש"ח.

מועד אחרון לתשלום דמי ההשתתפות במרכז: 09.03.2015 עד השעה 10:00 בבוקר.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 15.03.2015 עד השעה 16:00 אחר הצהריים.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 01.04.2015 עד השעה 12:00 בצהריים.

מסמכי המכרז במלואם להורדה.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

 הבהרה מיום 16.03.2015 – שינוי בתנאי המכרז ובמועדיו

 

 

בואו להיות מהנדסים!