צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 01/2014/פ'
בחירת קבלן לביצוע עבודות חפירה ודיפון בתחומי בניין מספר 1 במתחם עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

תחום: בינוי

עלות השתתפות במכרז: 1,000 ש"ח.

סיור קבלנים (השתתפות חובה): 13.03.2014 בשעה 10:00 בבוקר. מקום המפגש: חדר ישיבות מרצים בעזריאלי – מכללה האקדמית להנדסה ירושלים.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 18.03.2014 עד השעה 10:00 בבוקר.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 25.03.2014 עד השעה 12:00 בצהריים.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

מסמכי המכרז במלואם

מפרט טכני

כתב כמויות

* מלוא מסמכי המכרז יועמדו לעיון כל דורש (גם מי שטרם החליט אם הוא מעוניין לרכוש את המסמכים), במדור מכרזים בקמפוס עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, בין התאריכים 26.02.2014-11.03.2014, בין השעות 08:00-16:00.

בואו להיות מהנדסים!