צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 01/2012
ביצוע עבודות להקמת כיתות ומשרדים בשיטת הבנייה הקלה על גבי מבנים קיימים

 

תחום: בינוי

עלות השתתפות במכרז: 1,000 ש"ח.

סיור קבלנים (השתתפות חובה): 15.02.2012 בשעה 10:00 בבוקר. מקום המפגש: חדר ישיבות מרצים במכללה האקדמית להנדסה ירושלים.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 20.02.2012 עד השעה 12:00 בצהריים.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 23.02.2012 עד השעה 15:00 בצהריים.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

מסמכים להורדה (פורמט PDF):

 

בואו להיות מהנדסים!