צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז 01/2010
מתן שרותי סריקה וארכיון

תחום: שרותי סריקה

עלות השתתפות במכרז: 600 ש"ח.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 15.04.2010
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 22.04.2010 עד שעה 14:00.

הודעת מכרז (עברית)

اعلان مونقصه:

מסמכים להורדה (פורמט PDF):

 

תשובות הבהרה:
מסמך תשובות והבהרות

בואו להיות מהנדסים!