צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז 01/2009
הודעה על ביטול מכרז 01/2009

ועדת המכרזים של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים מודיעה בזאת על ביטול המכרז 01/2009, בהתאם לתקנה 23(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993.

החכרת שרותי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

תחום: רכבים.

עלות השתתפות במכרז: ללא דמי השתתפות.

מועד אחרון להגשת הצעה: 27.12.2009 עד שעה 14:00.

מודעת המכרז

اعلان مونقصه:

מסמכים להורדה (פורמט PDF):
החכרת שירותי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

בואו להיות מהנדסים!