צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

התקשרויות עם ספק יחיד / חוץ
להלן פרסום רשימת ספקים יחידים/ספקי חוץ בהתאם לתקנות 3(18) ו- 3(20) ו- 4א. לתקנות חובת המכרזים, (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע –2010. פניות לפי התקנות הנ"ל תתקבלנה לא יאוחר מ – 7 ימי עבודה ממועד ההודעה. כל פניה למכללה תעשה באמצעות דואר רשום ו/או דואר אלקטרוני. פניה שלא תועבר בדרך זו לא תתקבל.

 

סטאטוס תחום ההתקשרות נושא תאריך פרסום מועד החלטה / הודעה קבצים נלווים
סגור תוכנות הארכת הסכם בית השיטה 18.10.2010 27.10.2010 small pdf icon
סגור תוכנות  הארכת הסכם ידיעון 18.10.2010 27.10.2010 small pdf icon
סגור  שירותי מערכות לימוד מרחוק הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד  29.06.2011 13.07.2011 small pdf icon הודעה ספק יחידsmall pdf icon חוו"ד התקשרות עם ספק יחיד
סגור הרחבת רכזת התראת אש מדגם "נוטיפייר" הודעה על כוונת המכללה להתקשרות עם ספק יחיד  28.08.2011 11.09.2011 small pdf icon הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחידsmall pdf icon חוו"ד הגורם המקצועי
סגור תוכנות הארכת הסכם ידיעון  15.07.2012  08.08.2012 small pdf icon הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחידsmall pdf icon חוו"ד הגורם המקצועי
סגור מאגרי מידע Science Direct הודעה על כוונת המכללה על התקשרות עם ספק יחיד 19.03.2015 13.04.2015 small pdf icon הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחידsmall pdf icon חוו"ד הגורם המקצועי
סגור תוכנות הארכת הסכם בית השיטה 15.04.2015 10.05.2015 small pdf iconהודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחידsmall pdf icon בית השיטה
סגור תוכנות הארכת הסכם ידיעון 14.10.2015 הודעה- ספק יחיד   ידיעון ספק יחיד
סגור ניהול וסריקת בחינות הודעה על כוונת המכללה להתקשרות עם ספק יחיד 15.08.2017 הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחידחוות דעת הגורם המקצועי
סגור שיווק פייסבוק ואינסטגרם 30.11.2017 הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחיד; חוות דעת הגורם המקצועי
סגור שיווק גוגל ויוטיוב 30.11.2017 הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחיד; חוות דעת הגורם המקצועי
סגור מרכז ייעוץ ורישום מבחני קבלה ומיון ללימודים 30.11.2017 הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחיד; חוות דעת הגורם המקצועי 
סגור תוכנות הארכת הסכם בית השיטה 09.01.2020 26.01.2020 הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחיד בית השיטה

 

בואו להיות מהנדסים!