צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

התקשרויות פטור אחרות
 

תחום מהות ההתקשרות תקופת ההתקשרות מועד החלטה סעיף בתקנות
שירותים יום כיף מועצת הסטודנטים חד פעמי 06.05.2012 3 (8)
טובין הצטיידות מעבדת חשמל ואלקטרוניקה חד פעמי 06.05.2012 8 (3)
טובין הצטיידות מעבדות פארמה (מכבש טבליות) חד פעמי  20.08.2012 8 (3)
שירותים ממונה בטיחות 36 חודשים 09.09.2012 3 (24)
טובין הצטיידות מעבדת חשמל ואלקטרוניקה, רכישת עמדות RF חד פעמי  31.12.2012  8 (3)

בואו להיות מהנדסים!