חוק זכויות הסטודנט מידע לסטודנט

חוק זכויות הסטודנט
חוק זכויות הסטודנט המעודכן והמלא לשנת תשס"ח והתיקון לשנת תשס"ט מובא בזאת לעיון הסטודנטים.

חוק זכויות הסטודנט
חוק זכויות הסטודנט (תיקון), התשס"ט–2008

מוזמנים להתייעץ איתנו