מלגות הצטיינות

מלגות הצטיינות
המכללה מעודדת מצוינות ומעניקה מדי שנה מלגות למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים ולסטודנטים בעלי הישגים גבוהים.
קבלת מלגת הצטיינות אינה מותנית במצבו הכלכלי של מקבל המלגה. קבלת מלגת הצטיינות אינה מותנית במימון שכר לימוד ממקום אחר. סטודנטים הזכאים למלגת הצטיינות אינם נדרשים להשתתף בפרויקטים חברתיים למען הקהילה.

המכללה מעניקה מלגות הצטיינות לסטודנטים בשנים ב'-ד' אשר הצטיינו בלימודיהם בשנת הלימודים הקודמת.

זכאים למלגת הצטיינות סטודנטים המתקבלים לשנה א' והעומדים באחד התנאים הבאים:

  • סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי 700 ומעלה זכאים למלגה בגובה 50% משכר לימוד יסודי.
  • סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי 660 – 699 זכאים למלגה בגובה 25% משכר לימוד יסודי.
  • סטודנטים בעלי תעודת בגרות בממוצע 108 ומעלה אשר להם ציון פסיכומטרי של 600 ומעלה, זכאים למלגה בגובה 25% משכר לימוד יסודי.

* מלגת הצטיינות ניתנת רק לסטודנטים הלומדים תכנית לימודים מלאה.
* אין צורך להגיש בקשה למלגה זו. סטודנט אשר יהיה זכאי למלגה ויעמוד בתנאי התקנון, יקבלה.

כל המלגות ניתנות בכפוף לתקנון המלגות של המכללה.

יובהר כי: ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות חלוקת והקצאת המלגות על פי צרכים משתנים. השינויים הנובעים מהחלטותיה של ועדת המלגות יפורסמו מעת לעת.

 

לחצו וקראו על מגוון מלגות מדור סיוע ומעורבות חברתית

 

בואו להיות מהנדסים!