תכנית המצטיינים ע"ש גיטה שרובר

תכנית המצטיינים ע"ש גיטה שרובר
לוגו קרן גבריאל שרובר

עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, מעודדת מצטיינים בקרב תלמידיה. בהתאם לכך, קיימת מסגרת להכרה וקידום של הסטודנטים המצטיינים.

התכנית נועדה לעודד ולפתח את פוטנציאל היצירתיות של הסטודנטים, להרחיב את אופקי ההשכלה וליצור הקשרים מעמיקים, בין המדעים המדויקים וההנדסה, לבין מדעי הרוח והאומנויות.

המשימה העיקרית המוטלת על משתתפי התכנית הינה ביצוע פרויקט מחקרי בהנחיית אנשי סגל מהמכללה או ממוסדות אחרים.
התכנית מעניקה לזכאים הטבות אקדמיות וכלכליות כמפורט בתקנון התכנית.

תנאי הסף להצטרפות לתכנית, תהליך ההצטרפות, פרטי התוכנית ועוד מופיעים  תקנון תכנית המצטיינים ע"ש גיטה שרובר.

סטודנט אשר עומד בתנאי הסף להצטרפות לתכנית, יגיש את מועמדותו למדור בחינות וציונים על פי לוח הזמנים המפורסם בתחילת שנת הלימודים.
ועדת תוכנית המצטיינים תקבע מי מבין המועמדים יצטרף לתכנית המצטיינים.

יובהר כי: ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות חלוקת והקצאת המלגות על פי צרכים משתנים. השינויים הנובעים מהחלטותיה של ועדת המלגות יפורסמו מעת לעת. 

לייעוץ אקדמי אישי מלאו פרטיכם

צור איתנו קשר »

אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה

בואו להיות מהנדסים!