רשימת המצטיינים

רשימת המצטיינים
במסגרת זו יזכו תלמידים מצטיינים להערכה על ידי הכללתם ברשימות המצטיינים השנתיות.
שיעור הסטודנטים הנכללים ברשימות המצטיינים בכל מחזור לימוד לא יעלה על 10% מהסטודנטים הלומדים בכל מחזור.
המועד הקובע לצורך חישוב הממוצע הוא כחודש לאחר פתיחת שנת הלימודים. ציונים שיקלטו לאחר מועד הבדיקה, לא יכללו בממוצע.

סטודנטים שנכללו ברשימת המצטיינים, יקבלו מכתב חתום בידי יו"ר ועדת הוראה.
ברשימת המצטיינים יכללו סטודנטים הלומדים בשנים ב', ג', ד' ו-ה' הממלאים אחר כל התנאים הבאים במצטבר:

  • הסטודנט למד והשלים בשנת ההצטיינות תוכנית לימודים מלאה כפי שמוגדר בשנתון הלימודים או היקף לימודים מינימאלי של 36 נקודות זכות לא כולל הכרה בלימודים קודמים.
  • ממוצע ציוני הסטודנט בשנת ההצטיינות אינו נופל מ-85.
  • הסטודנט לא הורשע במהלך שנת הצטיינות בעבירת משמעת המהווה עבירה אקדמית.
  • הסטודנט לא קיבל ציון "נכשל" בשנת ההצטיינות.
  • הסטודנט נמצא בסטאטוס "פעיל" בשנה העוקבת לאחר שנת ההצטיינות.

 

מובהר בזאת כי היכללות ברשימת המצטיינים אינה נוגעת ו/או מחייבת ו/או מעידה בשום צורה ואופן ביחס לזכאות למלגת הצטיינות. הזכאות למלגת הצטיינות הינה נושא נפרד לחלוטין, המוסדר בתקנון המלגות ובהחלטות ועדת המלגות.

לייעוץ אקדמי אישי מלאו פרטיכם

צור איתנו קשר »

אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה

בואו להיות מהנדסים!