לוח השנה האקדמית מידע לסטודנט

לוח השנה האקדמית
לוח השנה האקדמנית לשנת הלימודים תשע"ט

לוח השנה האקדמית לשנת הלימודים תשע"ט- פרויקט מח"ר

לוח השנה האקדמית לשנת הלימודים תשע"ח- לימודי ערב

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

מוזמנים להתייעץ איתנו