This post is also available in: العربية (ערבית)

המנהל האקדמי

המנהל האקדמי עוסק בכל נושאי ההוראה השוטפים במחלקות השונות.

ראש המנהל האקדמי: גב' הדר דר, טלפון: 02-6588052

רכזות המחלקות:

ראש צוות: גב' בלה בן שימול, טלפון: 02-6588057

הנדסת מכונות, הנדסה פרמצבטית:
רכזת המחלקה: אביגאל משעול, 02-6591805
הנדסת חומרים, הנדסת תעשיה וניהול, יזמות טכנולוגית:
רכזת המחלקה: גב' מוריה דניאל, 02-6588090
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה לתואר ראשון ושני, חוג לאחר תואר במדעי המחשב:
רכזת המחלקה: גב' לימור נסימי, 02-6591846
מדור בחינות וציונים:

מנהלת מדור בחינות וציונים: גב' רונית שושני, 02-6588053

רכזת מדור בחינות וציונים: גב' אליה גלזר, 02-6588090

מדור הוראה:
ראש מדור הוראה: גב' תמר עוז, 02-6588058

וועדת הוראה

וועדת הוראה עוסקת בקביעת התקנון והנהלים הנוגעים ללימודים במכללת עזריאלי ללימודי הנדסה.
דיון וקבלת החלטות הנוגעות לבקשות או ערעורי סטודנטים על נהלים אקדמיים של המכללה, דיון בבקשות למועמדים מיוחדים.

רכזת ועדת הוראה: גב' יפית שיר, 02-6591860

קרא עוד