This post is also available in: العربية (ערבית)

המנהל האקדמי

המנהל האקדמי עוסק בכל נושאי ההוראה השוטפים במחלקות השונות.

ראש המנהל האקדמי: גב' הדר דר, טלפון: 02-6588052

רכזות המחלקות:

ראש צוות: גב' בלה בן שימול, טלפון: 02-6588057

הנדסת מכונות, הנדסה פרמצבטית:
רכזת המחלקה: גב' כרמית זיו, 02-6591805

הנדסת חומרים, הנדסת תעשיה וניהול, יזמות טכנולוגית:
רכזת המחלקה: גב' מיטל ישראל , 02-6588003

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה לתואר ראשון ושני, חוג לאחר תואר במדעי המחשב:
רכזת המחלקה: גב' לימור נסימי, 02-6591846

מדור בחינות וציונים:

מנהלת מדור בחינות וציונים: גב' רונית שושני, 02-6588053

רכזת מדור בחינות וציונים: גב' אוראל בקבני, 02-6588090

מדור הוראה:

ראש מדור הוראה: גב' תמר עוז, 02-6588058

רכזת מדור הוראה- גב' נועה רפואה, 02-6588518

וועדת הוראה

וועדת הוראה עוסקת בקביעת התקנון והנהלים הנוגעים ללימודים במכללת עזריאלי ללימודי הנדסה.
דיון וקבלת החלטות הנוגעות לבקשות או ערעורי סטודנטים על נהלים אקדמיים של המכללה, דיון בבקשות חריגות למועדי ג'.

רכזת ועדת הוראה: גב' יפית שיר, 02-6591860

קרא עוד