This post is also available in: العربية (ערבית)

המרכז לקידום ההוראה והלמידה בעזריאלי – מכללה אקדמית ללימודי הנדסה ירושלים הוקם במטרה לקדם ולשפר את רמת ההוראה של הסגל האקדמי במכללה ואת חווית הלמידה של הסטודנטים הלומדים בה. זאת, באמצעות פיתוח ושכלול דרכי ההוראה של הסגל ופיתוח מיומנויות הלמידה של הסטודנטים.

מתוך שאיפה למצוינות בהוראה, מקצה המרכז משאבים מגוונים הכוללים הקנית מיומנויות וטכנולוגיות הוראה חדשניות, מקיים סדנאות, הכשרות וייעוץ אישי לחברי הסגל במכללה.

המרכז לקידום ההוראה והלמידה עוסק במגוון תחומים:

  • הערכת רמת ההוראה של חברי הסגל וליווי אישי למרצה.
  • הפעלת סדנאות קבוצתיות לשיפור ההוראה.
  • פיתוח הכשרות והשתלמויות למרצים ומתרגלים חדשים.
  • סדנאות במיומנויות למידה לסטודנטים.

 

המרכז לקידום ההוראה והלמידה הינו חלק ממגוון רחב של יחידות שקמו באוניברסיטאות ובמכללות. המרכז הינו גוף עצמאי ובו חברים מרצים מעולים מהמכללה בעלי מחויבות גבוהה לנושא קידום ההוראה והלמידה.

ד"ר איתי פורמן – ראש המרכז לקידום ההוראה והלמידה

שמות חברי המרכז לשנה"ל תשפ"א:

ד"ר דניאל פורטמן, ד"ר רות ספז, , ד"ר טלי ראם, ד"ר אושרית אוברוצקי, ד"ר ביאנה שטיינבוך, ד"ר גיא קשי, ד"ר נח טרייטל, ד"ר חגית לסט, ד"ר תמר גילון, גב' טל פנחסי.

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' יפית שיר

קרא עוד