מחלקה טלפון ישיר שלוחה  ימי קבלה  שעות קבלה 
אחזקה 02-6588084 8084 א'-ה' 08:00-16:00.
כונן ימי חול עד 20:00
ו' ביום ו' כונן: 08:00-13:00
מרכז ייעוץ ורישום 02-6588087 8087 א'-ה' 09:00-13:00, 13:30-19:00
טכניון- היחידה ללימודי ההמשך ירושלים 02-6588088 8088 א'-ה' 09:00-13:00, 13:30-19:00
מדור שכר לימוד 02-6588070
02-6588071
8070
8071
א'-ה' 10:00-13:00
ד' 14:00-15:30
המכינות הקדם אקדמיות 02-6591874

02-6588028

02-6588018

1874
8018
8028
א'-ה' 9:00 – 12:00

14:00- 15:30

מנהל אקדמי 02-6588086 8086 ג' 08:30-12:00, 13:00-19:00
א',ב',ד',ה' 08:30-12:00, 13:00-15:00
ועדת הוראה 02-6591860 1860 א'-ה' 10:00-12:00
ספרייה 02-6588060 8060 א'-ה' 10:00-20:00
ו' הספרייה סגורה
מערכות מידע 02-6588062/3 8062
8063
א'-ה' 09:00-17:00
משאבי אנוש 02-6588035 8035 א'-ה' 08:30-16:00
מדור שכר 02-6588065 8065 א'-ה' 08:00-16:00
שיווק 02-6591896 1896 א'-ה' 09:00-17:30
ביטחון 02-6588092 8092  א'-ה'  09:00-17:00
מדור סיוע ומעורבות חברתית 02-6588048 8048 א'-ה' 09:00-16:00
רכש ומכרזים 02-6588012 8012 א'-ה' 09:00-16:00
ארגון הבוגרים והכוון תעסוקתי 02-6591883 1883 א'-ה' 09:00-16:00
לשכת נשיא ומנכ"ל 02-6588099 8099 א'-ה' 09:00-16:00
ראשי חוגים ותחומים 02-6588056 8056 א'-ה' 08:00-16:00
הנהלת חשבונות 02-6588069/4 8069/4 א'-ה' 09:00-16:30

קרא עוד