שלום לכלל קהילת המכללה,

 

בעקבות קבלת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) הגבלת

פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות, להלן ההנחיות החדשות שייכנסו לתוקפן החל מיום רביעי ה – 18 אוגוסט 2021 [אלא אם עודכן בסעיף נפרד אחרת].

 

  1. כניסה לקמפוס המכללה תותר לכלל הנכנסים [סגל, סטודנטים, מבקרים, אורחים] רק בהצגת "תו ירוק" [מחלים/מתחסן] או בהצגת אישור על ביצוע בדיקת קורונה שלילית בתוקף [מיידית, התקפה ל- 24 שעות, או PCR שתקפה ל – 72 שעות]. יודגש כי בדיקה קורונה ביתית, אינה עומדת בכללים אלו.
  2. עפ"י התקנות, המכללה נדרשת לאפשר למידה מרחוק, לאלו שאינם בעלי "תו ירוק".
    לאור זאת, לימודי ערב, אולפן עברית, מכינות, קורסי הכנה יעברו להוראה מרחק, אלא אם כלל הכיתה והמרצה עומדים בכללי ה"תו הירוק", ואז ניתן לקיים הוראה פרונטלית. ניתן לקיים למידת הייפלקס [היברידית] במקרים בהם חלק מהכיתה בעלי "תו ירוק", וחלק נמצא מחוץ לקמפוס.
  3. בחינות – החל מיום חמישי ה – 19 באוגוסט 2021, בחינות יתבצעו פרונטלית בקמפוס בהתאם לכללים המופיעים בסעיף 1. סטודנטים, אשר נכנסים לבידוד בעיתוי בחינה, למעט בידוד עקב חזרה מחו"ל, יביאו את האישורים הנדרשים עפ"י תקנות ועדת ההוראה, ויהיו זכאים למועד מיוחד.
  4. יחידה ללימודי המשך – הוראה פרונטלית בקמפוס רק במתכונת "תו ירוק" או אישור על ביצוע בדיקת קורונה שלילית בתוקף. ניתן לבצע למידה מרחוק.
  5. אורחים, מבקרים, ספקים – כניסה לקמפוס רק במתכונת "תו ירוק" או אישור על ביצוע בדיקת קורונה שלילית בתוקף, כמוגדר מעלה.
  6. מנועי חיסון – כהגדרתם בתקנות הגבלת פעילות, אשר הציגו אישורים על כך מטעם הרופא או קופת החולים, נדרשים בבדיקת קורונה שלילית ע"מ להכנס לקמפוס.

 

בברכת בריאות טובה,

הנהלת המכללה

קרא עוד