מר גארי ליבלר – יו"ר חבר הנאמנים
מר ירון רביד – יו"ר הועד המנהל

חברי כבוד:
מר אלטוביה שייקה
פרופ' כהן אריאל
מר לוין אריה

חברי חבר נאמנים:

מר אורבך אריאל
מר איגרא ישראל
פרופ' אזהרי רוזה
מר אלשטיין אמיר
מר בן משה ניר
פרופ' ברם הנרי
מר בקשי שגיא
מר גור איתי
ד"ר גור ערן
מר גמזון אלי
פרופ' דומב אבי
פרופ' דומניס אלון
מר דימרץ נחום
גב' דין דפנה
רו"ח דניאל יצחק
ד"ר וכלסר יונתן
מר ונד יונתן
פרופ' זרם יעקב
מר חויס מחמוד
מר חיימובסקי אייל
ד"ר חסין יהודה
מר טויטו חיים
מר לירון בן הרוש (יו"ר אגודת הסטודנטים)
מר יערי אריק
מר לוין אמיר
מר ליבלר גארי
פרופ' לנגר רוברט
אינג' מזרחי מיכאל
פרופ' מילוא עודד
מר מלינסקי יובל
מר מנור אליעזר
גב' ניימן דפנה
פרופ' ניסן אודי
גב' סמט ציפי (ציפורה)
גב' עוז תמר
מר עציון יעקב גדליה (גידי)
גב' פלי דפנה
עו"ד פרסיקו עמית
מר קולב יונתן
מר רביד ירון
מר רובין אבי
פרופ' שורק חרמונה
מר שטאל מיכאל
ד"ר שטיין אביטל
גב' שטראוס פוריה
גב' שנער אורנית
פרופ' שעשוע אמנון
גב' שפירא בילי (בלהה)
עו"ד שקד אלישבע

 

קרא עוד