מר ירון רביד – יו"ר הוועד המנהל

מ"מ יו"ר דירקטוריון אגד ומנהל שותפות קיסטון – אגד

לשעבר מנכ"ל סיטיפס ירושלים

משנה למנכ"ל רכבת ישראל.

פרופ' רוזה אזהרי

נשיאת המכללה

מר ישראל איגרא

 

מר איתי גור

 

גב' דפנה דין

 

ד"ר יונתן וכסלר

 

מר מחמוד חויס

 

מר אייל חיימובסקי

 

ד"ר יהודה חסין

 

מר חיים טויטו

 

גב' ציפי סמט

 

פרופ' שמואל פלג

קרא עוד