להלן חברי המועצה האקדמית, עזריאלי מכללה ללימודי הנדסה:

יו"ר פרופ' אזהרי רוזה – יו"ר נשיאה rosaaz@jce.ac.il
חברים מתוך המוסד ד"ר אזולאי דורון יו"ר וועדת מחקר ופיתוח, ראש תחום פיסיקה, המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים doronaz@jce.ac.il
ד"ר אללוף מרים אחראית אקדמית- מכינה קדם אקדמית, המחלקה להנדסת תוכנה miriamal@jce.ac.il
פרופ' אקסמן יעקב המחלקה להנדסת תוכנה iaakov@jce.ac.il
פרופ' בן אליהו-זהרי רחל המחלקה להנדסת תוכנה rbz@jce.ac.il
ד"ר גור ערן ראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה erangu@jce.ac.il
פרופ' דומניס אלון ראש התכנית לתואר שני ביזמות טכנולוגית alondu@jce.ac.il
ד"ר זילברמן משה ראש המחלקה להנדסת מכונות moshezi@jce.ac.il
ד"ר חסין יהודה ראש המחלקה להנדסת תוכנה hassin@jce.ac.il
ד"ר חסלבסקי ויטלי דיקן הסטודנטים, המחלקה הנדסת מכונות vitaliha@jce.ac.il
ד"ר לסט חגית ראש תחום מתמטיקה hagitl@jce.ac.il
פרופ' מנור איתן ראש המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים manor@jce.ac.il
ד"ר ספז רות יו"ר וועדת הוראה, ראש תחום כימיה, המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים ruti@jce.ac.il
ד"ר פורמן איתי יו"ר המרכז לקידום ההוראה והלמידה itayf@jce.ac.il
ד"ר פינטו גבי ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול gabipi@jce.ac.il
ד"ר פיש כץ אליסון ראש תחום אנגלית alisonfi@jce.ac.il
פרופ' רז נחום תמר רקטורית, המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים tamraz@jce.ac.il
פרופ' שלו דבי ראש המחלקה להנדסה פרמצבטית debbie@jce.ac.il
נציג המרצים הבכירים ד"ר קאסם היתם המחלקה להנדסת מכונות haytamka@jce.ac.il
חברים מחוץ למוסד פרופ' אונא יששכר הפקולטה למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים unna@mail.huji.ac.il
פרופ' בארי כתריאל ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב, האוניברסיטה העברית בירושלים catriel.beeri@gmail.com
פרופ' גילון חיים האוניברסיטה העברית בירושלים chaimgilon@gmail.com
פרופ' זרם יעקב חבר בוועד המנהל של המרכז האקדמי לב; אופיר אופטרוניקה Yaacov.zerem@yzerem.com
  פרופ' מנדלבאום פנחס mandelbaum.pinchas@gmail.com
  פרופ' משה שהם הפקולטה להנדסת מכונות, הטכניון shoham@me.technion.ac.il
  פרופ' נחושתאי רחל יו"ר וועדת המינויים המוסדית, המכללה; האוניברסיטה העברית בירושלים rachel@mail.huji.ac.il
  מר יוני קולב נציג תעשייה yoni@quickode.com
פרופ' ריטל דניאל הפקולטה להנדסת מכונות, הטכניון merittel@technion.ac.il
פרופ' רינגל ישראל הפקולטה לרפואה, בית הספר לרוקחות, האוניברסיטה העברית בירושלים israelr@ekmd.huji.ac.il
פרופ' רפפורט חנה המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. hannarap@bgu.ac.il
פרופ' תשבי נפתלי המחלקה לפיסיקה יישומית, ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב, האוניברסיטה העברית בירושלים tishby@cs.huji.ac.il
מוזמנים ד"ר רפי אבירם מנכ"ל, המכללה rafi@jce.ac.il
מר ירון רביד יו"ר הוועד המנהל yaronr@jce.ac.il
מר איתי גבאי יו"ר אגודת הסטודנטים Yor.jce@gmail.com
  גב' טל שריג ראש פיתוח אקדמי talsr@jce.ac.il
קרא עוד