ביקור נשיא המדינה לשעבר - מר שמעון פרס

ביקור נשיא המדינה לשעבר – מר שמעון פרס
בואו להיות מהנדסים!