ערב בוגרים - אני חושב משמע אני טועה / ד"ר חיים שפירא

ערב בוגרים – אני חושב משמע אני טועה / ד"ר חיים שפירא
בואו להיות מהנדסים!